Миколаївський академічний художній російський драматичний театр

ЗАЯВКА на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Театральна педагогіка: історія, сучасність, майбутнє»

03.09.2021

Міністерство культури та інформаційної політики України

Миколаївська обласна державна адміністрація

Миколаївська обласна рада

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

Управління з питань культури та охорони

культурної спадщини Миколаївської міської ради

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр

Національна спілка театральних діячів України

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

ГНПО «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих ім. І. А. Зязюна»

 

IНФОРМАЦIЙНИЙ ЛИСТ

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Театральна педагогіка: історія, сучасність, майбутнє»

 

Миколаїв

 

8-9 жовтня 2021р.

ЗАЯВКА

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Театральна педагогіка: історія, сучасність, майбутнє»

Прізвище ___________________________________

Ім’я ________________________________________

По батькові__________________________________

Науковий ступінь ____________________________

Вчене звання ________________________________

Посада _____________________________________

Назва установи ______________________________

Телефон ____________________________________

E-mail ______________________________________

Адреса _____________________________________

Для студентів: науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад) ____________________________________________

Назва доповіді _______________________________

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська

– Англійська

– Польська

– Болгарська

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

  1. Учасник має право представити тільки одну наукову працю, яка раніше не була опублікована.
  2. Тези доповідей не повинні перевищувати чотири сторінки тексту на аркушах формату А4, набраного у редакторі MS Word. Розмір усіх полів – 20 мм. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1. Відступ на абзац – 1,25 см.
  3. У правому верхньому куті – прізвище, ініціали автора, нижче – науковий ступінь, посада; курс, факультет, прізвище наукового керівника (для студентів); нижче – назва установи, місто.
  4. Через один інтервал – назва тез (великими жирними літерами по центру). Далі текст.
  5. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках відповідно до порядку згадування у тексті.
  6. У кінці тексту наводиться список використаних джерел відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.
  7. Файли повинні бути названі згідно з поданим прикладом: Іванов_Заявка, Іванов_Тези.

Останні новини

КОХАННЯ ПАННОЧКИ

16 Вересня 2021

САЛІЄРІ

16 Вересня 2021

ВЕСІЛЛЯ

16 Вересня 2021