Миколаївський Академічний Художній російський драматичний театр

Міжнародна науково-практична конференція «Театральна педагогіка у вимірах сучасної освіти: методологія,теорія і практика»

16.10.2019

РЕЗОЛЮЦІЯ

Міжнародної науково-практичної конференції

«Театральна педагогіка

у вимірах сучасної освіти: методологія, теорія і практика»

м. Миколаїв
11 жовтня 2019 р.
Учасники конференції відзначають значущість розглянутої проблеми у
контексті становлення та розвитку вітчизняного театрального мистецтва,
зокрема, процесу підготовки акторів, режисерів, театральних критиків, які в
перспективі будуть здатні забезпечити сталий розвиток як самодіяльних, так і
професійних театрів. Вони вважають, що сучасний театр потребує наукового
переосмислення, методологічного оновлення та практичної розробленості
мистецьких, педагогічних підходів щодо підготовки майстрів сценічної дії,
діячів мистецтв, що покликані опікуватися проблемами сучасного
театрального мистецтва та презентувати його здобутки на міжнародному
рівні. Особливого значення учасники конференції надають підтримці сучасних
форм підготовки та підвищення кваліфікації діячів театрального мистецтва, а
саме: професійним (всеукраїнським і міжнародним фестивалям); театральним
школам; професійно-театральним форумам і спілкам тощо. Функціональність
таких творчих проектів покликана сприяти розвитку та популяризації
театрального мистецтва в Україні і за її межами, а також формувати
відповідний рівень організації освітнього процесу у мистецьких закладах
освіти. Продуктивна участь в роботі конференції досвідчених театральних
практиків зайвий раз підтверджує, що сучасне театральне мистецтво
різнобарвне та колоритне як у мистецькому, так і в педагогічному планах. А
відтак сучасна театральна педагогіка має усі ознаки саморозвиваючого,
наукового, практичного явища.
Учасники конференції висловлюють надію, що активізація наукових
досліджень з проблем театральної педагогіки сприятиме розвитку сучасного
театрального мистецтва, посиленню інтересу студентської молоді до науково-
практичної діяльності в театральній сфері і рекомендують широко
використовувати матеріали конференції як в мистецько-освітньому процесі,
так і у здійсненні керівництва самодіяльними та професійними творчими
об’єднаннями, колективами.

Останні новини