Миколаївський Академічний Художній російський драматичний театр

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

06.08.2020

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

06.08.2020
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, згідно
статті 20 Закону України «Про театри та театральну справу» та статті 21
Закону України «Про культуру», відповідно до Порядку формування на
конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу
державних та комунальних закладів культури, затвердженого наказом
Міністерства культури України від 01.07.2016 року №497,
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

1. Керівник частини (літературно – драматургічної) – 1 вакантна посада
2. Художник оформлювач – 0,5 вакантної посади

Вимоги до претендентів:

1. Керівник частини (літературно – драматургічної): повинен знати
чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; історію театру, музики,
балету, літератури; основи літературної драматургії; класичний і сучасний
репертуар; класичну і сучасну літературу; основи видавничої справи;
основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та
трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і
норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією не менше 3 років.

2. Художник оформлювач:  повинен знати: чинне законодавство в галузі
культури і мистецтва; технологію виготовлення всіх компонентів
сценічного оформлення; історію декоративного мистецтва; новітні
технології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги:  повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра,
спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років.

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії:
– заява про участь у конкурсі у довільній формі;
– особовий листок з обліку кадрів (заповнений, з вклеєною фотокарткою);
– копія документу, що посвідчує особу;
– копія трудової книжки (за наявності);
– копія документу про освіту (закінчення навчального закладу за відповідним
напрямком);
– для художника оформлювача:  роботи у вигляді ескізів та/або макетів
власних розробок по художньому оформленню вистав  та/або художніх
творів.
– для керівника частини (літературно – драматургічної): творче резюме
Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову
інформацію про творчі досягнення за останні три роки: копії документів про
підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня, почесного звання,
державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях,  характеристики,
рекомендації, рецензії, публікації, відгуки (в разі наявності).

Термін подання документів:  з 10 по 31 серпня 2020 року.
Документи на конкурс слід подавати особисто в паперовому та
електронному вигляді щоденно з 10:00 до 16:00 (крім вихідних та неробочих
днів) за адресою:  вул. Нікольська, буд. 50, м. Миколаїв, 54001, або
надсилати на поштову та електронну адресу театру: naxrdt@gmail.com

Вимоги до електронного варіанта документів:
1. формат pdf;
2. єдиний файл;
3. відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо,
відомості щодо місця проживання, номера телефону та e-mail адреси, а
також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних», повинні бути приховані.
Поштова адреса: вул. Нікольська, 50, м. Миколаїв, 54001
Адреса електронної пошти: naxrdt@gmail.com

Конкурс відбудеться в один день 01 вересня 2020 року за адресою:
м. Миколаїв, вул. Нікольська,50 у два етапи:
–  перший  етап  о  14:00 –  розгляд документів, поданих претендентами;
– другий    етап  о 14:30 – ознайомлення з професійними даними учасників
конкурсу та співбесіда з членами конкурсної комісії.
Початок реєстрації: 01 вересня 2020 о 13:00
Тел. для довідок: (0512) 37-21-61
Е-mail:  naxrdt@gmail.com

*    Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
**  Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.
*** Театр житлом не забезпечує, вартість проїзду не повертає.

Останні новини